Ksiš?ki (13)

Akademia ksi??niczek
Mimo i? wydaje si? , ?e jest to ksiš?ka dla dzieci jest to nie prawda . Powie?? ta opowiada o losach Miri. Dziewczyna pochodzi z biednej górskiej osady i wiedzie jak na ten wiek przeci?tne ?ycie . Pewnego dnia w osadzie zjawiajš si? królewscy pos?a?cy ...
(2 komentarze)

Kometa nad Dolinš Muminków Tove Jansson Kometa nad Dolinš Muminków Tove Jansson
I znowu Muminki, tym razem jednak bardziej przygodowe ni? refleksyjne. Powiem wi?cej to swjego rodzaju triller dla dzieci. Kometa zbli?a si? do Ziemi i napi?cie ro?nie. A tymczasem Muminek poznaje przyjació?, których przygody poznajemy w nast?pnych cz??ciach: ...
(1 komentarz)

Pinokio Carlo Collodi Pinokio Carlo Collodi
Lektura obowišzkowa! Ka?de dziecko musi przecie? wiedzie?, ?e jak k?amie to nos si? wyd?u?a. Ka?dy rodzic musi wiedzie?, ?e kocha si? dzieci pomimo tego, ?e rozrabiajš i sš inne ni? by?my sobie wymarzyli i musi wiedzie? tez, ?e dzieci nas kochajš - zawsze. ...

Tatu? Muminka i morze Tove Jansson Tatu? Muminka i morze Tove Jansson
Gdy ostatnio czyta?am tš ksiš?ke 6-letniemu synkowi, odkry?am Muminki na nowo. Dlatego polecam Muminki tak dzieciom jak i doros?ym. Dzieci ?ledzš niesamowite losy tych stworków, a doro?li odkrywajš mnóstwo g??bokich my?li i refleksji, którymi ksiš?ka ...
(1 komentarz)

Ksi?ga wró?ek i czarownic  koncepcja i tekst Emilie Beaumont Ksi?ga wró?ek i czarownic koncepcja i tekst Emilie Beaumont
To ulubiona ksiš?ka mojej córki, mo?e dlatego, ?e bardzo wierzy w to, ?e jest czarownicš. Z tej serii pojawi?o si? wiele poradników dla dzieci. Ta pozycja jest jednak o tyle szczególna, ?e opisuje bardzo zadziwiajšce rzeczy: rodzaje czarownic, jak mieszkajš, ...
(1 komentarz)

Ba?nie Hans Christian Andersen Ba?nie Hans Christian Andersen
Wszyscy znamy te pi?kne ba?nie. Ale czy znajš je nasze dzieci? Brzydkie kaczštko, Królowa ?niegu, Calineczka, Dziewczynka z zapa?kami to lektury obowišzkowe dzieci?stwa. Ba?nie Andersena majš w sobie nieprzemijajšcš magi? i sš ca?y czas aktualne. Dzieci ...

Ma?a encyklopedia domowych potworów Stanislav Marijanovic Ma?a encyklopedia domowych potworów Stanislav Marijanovic
Wspania?y pomys? na zabawne przedstawienie dziecku pewnych problemów. Domowe potwory wszystkich nas gn?biš, bo czy kto? z nas ustrzeg? si? KICHOPRYCHACZA czyli potwora kataralnego i glutowatego ? Albo kogo nie dopad?a nigdy AWANTURELLA czyli potwór z?ego ...

W?drówka przez s?ówka, koncepcja, uk?ad i wybór tekstów Dagmara ?mia?kowska W?drówka przez s?ówka, koncepcja, uk?ad i wybór tekstów Dagmara ?mia?kowska
Lubicie wierszyki dla dzieci? Ja uwielbiam! Dobrze, ?e mam komu czyta?, bo tak czyta? samej sobie to troch? dziwnie. W tej ksiš?eczce jest tych wierszyków mnóstwo, u?o?one sš tematycznie np.w rozdziale MAMA sš wiersze o mamie, w rozdziale PIES o psie ...

Najpi?kniejsze ba?nie Jacob i Wilhelm Grimm Najpi?kniejsze ba?nie Jacob i Wilhelm Grimm
To obowišzkowa pozycja do czytania na dobranoc. Ka?de dziecko powinno wiedzie? skšd si? wzie?o powiedzenie Stoliczku nakryj si?. Poza tym dzieci uwielbiajš ba?nie! Podzia? na postacie z?e i dobre jest tam bardzo wyra?ny i oczywisty, Zauwa?cie, ?e w wi?kszo?ci ...

Przygody Kozio?ka Mato?ka   Kornel Makuszy?ski Marian Walentynowicz Przygody Kozio?ka Mato?ka Kornel Makuszy?ski Marian Walentynowicz
Czy rodzice pami?tajš? Wieczorynk? pewnie tak (ka?dy odcinek ko?czy? si?: "...id? ty lepiej kozio?eczku szuka? swego Pacanowa). Pragn? Wam dzisiaj przypomnie? ksiš?k?, bo jest idealna dla dziecka w ka?dym wieku, do czytania na dobranoc. Przygody Kozio?ka ...
(1 komentarz)

zobacz wszystkie...

Filmy (5)

adm adm
aaaaa

Lassie
W dzieci?stwie czyta?am ksiš?k? Lassie wró?, a moje dzieci za to oglšda?y film. Ja by?am, pami?tam, wzruszona ksiš?kš, one bardzo filmem. Opowie?? o najs?awniejszym psie na ?wiecie uczy dzieci empatii, mi?o?ci do zwierzšt, odpowiedzialno?ci. Przy tym ...

5 dzieci i co? 5 dzieci i co?
Dziwny tytu?, prawda? Ale film jest fantastyczny! Grupce dzieciaków zdarza si? co? niecodziennego. Spotykajš pewnego stworka ?yczeniozaura, który ma pewnš zalet?. Spe?nia najbardziej zwariowane pomys?y dzieci. Kto by nie chcia? spotka? takiego stwora, ...
(2 komentarze)

Dziewczyna z d?ungli (Zaginiona wyspa dinozaurów) Dziewczyna z d?ungli (Zaginiona wyspa dinozaurów)
?wietny, animowany film przygodowy. Zainteresuje ka?dego bez wzgl?du na wiek. Bardzo ciekawa fabu?a, sympatyczni bohaterowie i ?adna animacja sprawiš, ?e zapomnicie o codziennych problemach. Nie b?d? nic wi?cej zdradza?, ale mój pi?cioletni synek oglšda? ...

Ba?nie tysišca i jednej nocy Ba?nie tysišca i jednej nocy
Ba?nie tysišca i jednej nocy to bardzo ciekawy i wcišgajšcy film który polecam ka?demu
(5 komentarzy)

Gry (7)


Galeria rysunków - najnowsze
Galeria prac plastycznych - najnowsze

Najnowsze opowiadania2