Aktualnoœci


Targi Gier i Zabawek  [2009-09-28]

Od pištku do niedzieli w ?ódzkiej Hali sportowej przy ul. Ks.I. Skorupki odbywa? si? b?dš II Targi Gier i Zabawek ?Games&Toys?. Z zaproszenia organizatora firmy INTERSERVIS skorzysta?o ponad 60 firm. Zaprezentujš one swojš najnowszš ofert? gier, zabawek, artyku?ów sportowych oraz pomocy i materia?ów edukacyjnych. Sš w?ród nich polscy producenci gier i zabawek oraz dystrybutorzy czo?owych ?wiatowych marek (Hasbro, Simba, Haba, Zoila, Tiny love, Janod, Puppet company, Spiegelburg, Mic-o-mic, Vikingtoys, ?)

Targi G&T sš jedynš w Polsce imprezš bran?owš ? jej pierwszy dzie? (pištek) kierowany jest wy?šcznie do przedstawicieli firm oraz nauczycieli. Podczas kolejnych dwóch dni zapraszamy tak?e rodziców z dzie?mi.


PROGRAM WYDARZE? PROGRAMOWYCH TOWARZYSZ?CYCH
II TARGOM GIER I ZABAWEK GAMES&TOYSPI?TEK, 2.10.2009

godz. 10.30 ? 11.30 Warsztaty ?Na ko?cu j?zyka?. Prezentacja serii logopedycznej Wydawnictwa Literatura

godz. 11.00 ? 17.00 Prezentacja ksiš?ki ?Ma?a wielka firma? (nowo?? 2009). Stoisko czasopisma Bran?a dzieci?ca

godz. 11.00 ? 11.30 EduKids. Prezentacja rodziny produktów HABA ? idealnych do rozwoju i zabawy.

godz. 12.00 ? 15.00 Bran?owe Forum Handlowców. Sesja tematyczna BEZPIECZNA ZABAWKA
1. ?Badanie zgodno?ci zabawek z wymaganiami bezpiecze?stwa?
2. ?Przyk?ady stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych w zabawkach na podstawie wyników bada? laboratoryjnych?

godz. 12.00 ? 15.00 Warsztaty dla nauczycieli
1. Ró?norodny ?wiat materia?ów plastycznych - pomys?y i specyfikacja
2. Bli?sze spotkania z pomocš edukacyjnš
3. Dobra aran?acja przestrzeni moda czy konieczno??

godz. 15.30 ? 16.30 Warsztaty dla dyrektorów szkó? ?RADOSNA SZKO?A?

godz. 16.00-17.00 Bard centrum gier. Nowoczesne gry planszowe. Prezentacja firmy i produktów

SOBOTA, 3.10.2009

godz. 10.30 ? 12.30 Warsztaty ?Wspieranie rozwoju dzieci w przedszkolu i klasach I-III z wykorzystaniem pomocy Montessori?
1. Wprowadzenie do pedagogiki Montessori
2. Prezentacja zastosowania przyk?adowych pomocy edukacyjnych

Warsztaty "Edukacyjne ?amig?ówki przestrzenne Happy jako pomoc w kszta?ceniu inteligencji matematyczno-logicznej i wizualno-przestrzennej oraz jako matematyczne preteksty"

godz. 11.00 ? 17.00 Prezentacja ksiš?ki ?Ma?a wielka firma? (nowo?? 2009). Stoisko czasopisma Bran?a dzieci?ca

godz. 11.00 ? 17.00 Mistrzostwa Polski w gry planszowe

godz. 11.00 ? 17.00 Stoisko firmy ClicsToys - Konkurs budowli z klocków Clics

godz. 11.00 ? 17.00 Stoisko firmy ECelements - Warsztaty budowlane z cegie?kami Teifoc

godz. 11.00 ? 17.00 Stoisko firmy KFK Trade - wspólne uk?adanie mozaiki (obrazu) z klocków

godz. 11.00 ? 17.00 Warsztaty modelarskie dla dzieci

godz. 13.00 - 15.00 Warsztaty RoboCamp (wymagana wcze?niejsza rejestracja)

godz. 15.00 ? 15.30 EduKids. Prezentacja rodziny produktów HABA ? idealnych do rozwoju i zabawy.

godz. 11.00 ? 15.30 Warsztaty ?Nowoczesna edukacja j?zykowa?
1. Bajkoterapia na zaj?ciach j?zykowych z dzie?mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
2. Story telling with children ? wykorzystanie pacynek edukacyjnych i multimediów na lekcjach j?zykowych z dzie?mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
3. Pacynki w edukacji wczesnoszkolnej ? prezentacja firmy Smartoys
4. Prezentacja oferty edukacyjnej firm

NIEDZIELA, 4.10.2009

godz. 11.00 ? 17.00 Prezentacja ksiš?ki ?Ma?a wielka firma? (nowo?? 2009) Stoisko czasopisma Bran?a dzieci?ca

godz. 11.00 ? 16.00 Mistrzostwa Polski w gry planszowe

godz. 11.00 ? 17.00 Stoisko firmy ClicsToys. Konkurs budowli z klocków Clics

godz. 11.00 ? 17.00 Stoisko firmy ECelements. Warsztaty budowlane z cegie?kami Teifoc

godz. 11.00 ? 17.00 Stoisko firmy KFK Trade - wspólne uk?adanie mozaiki (obrazu) z klocków

godz. 11.00 ? 17.00 Warsztaty modelarskie dla dzieci

godz. 12.00 - 14.00 Warsztaty RoboCamp (wymagana wcze?niejsza rejestracja)


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Komentarz
    Aby dodać komentarz musisz być zalogowany    

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2