Aktualnoœci


Konkurs - Rodzinne klimaty  [2009-07-15]

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ciekawe historii swojej rodziny do udzia?u w ogólnopolskim konkursie plastycznym RODZINNE KLIMATY pt. ? Jak ?yli moi przodkowie?.
Zach?camy do realizacji tematu na waszych wakacyjnych zaj?ciach plastycznych, to ciekawe wyzwanie a na laureatów czekajš wspania?e nagrody!

Tym razem dzieciaki mogš wygra? ?co?? dla ca?ej swojej rodzinki!
Laureaci I miejsc ( w 3 kategoriach wiekowych) sp?dzš niezapomniany weekend pe?en atrakcji na Karpackich Klimatach w Kro?nie. Nie sami! Zabiorš do krosna mam?, tat? a nawet rodze?stwo.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela RCKP pod telefonem
013 43 218 98


REGULAMINKonkursu plastycznego ?Rodzinne klimaty?

Temat: Jak ?yli moi przodkowie

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA W POROZUMIENIU Z GMIN? KROSNO

Konkurs adresowany do dzieci i m?odzie?y z ca?ej Polski
W trzech kategoriach wiekowych
5 ? 9 lat
10 ? 13 lat
14 ? 15 lat

Technika: pastele suche i olejne, farby plakatowe i tempery, techniki mieszane
/kompozycje wy?šcznie p?askie/

Cele: Konkurs w którym mogš wziš? udzia? dzieci z ca?ej Polski rozwija wra?liwo?? estetycznš i aktywno?? twórczš uczestników. Rozbudza zainteresowania dziejami w?asnej rodziny i sk?ania do zapoznania si? z jej historiš, tradycjami, obyczajami.

Format i ilo?? prac: dowolny max do 50 x 70 cm, mo?na zg?osi? 2 prace jednego autora, opisane i zabezpieczone przed uszkodzeniem

Opis prac: Tytu? pracy, imi? i nazwisko autora, wiek, dok?adny adres, numer telefonu, e-mail


Adresy i terminy:
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
ul. Kolejowa 1
38 ? 400 Krosno
tel. 013 432 18 98

Prace przyjmujemy do 14 sierpnia 2009 r.
Rozstrzygni?cie konkursu 19 sierpnia.
Og?oszenie wyników ? na stronie internetowej do 20.08.09 r.
Laureaci pierwszych miejsc zostanš poinformowani telefonicznie.

Wystawa: pokonkursowa wystawa prac odb?dzie si? w ramach Karpackich Klimatów.

Nagrody: Laureaci I miejsc /w trzech kategoriach wiekowych/ wraz ze swoimi rodzinami zostanš zaproszeni na ostatni weekend sierpnia na Karpackie klimaty do Krosna. Pozostali wyró?nieni przez jury otrzymajš nagrody rzeczowe.


Osoba odpowiedzialna za konkurs z ramienia organizatora:

Aleksandra Rusnok
tel. 013 432 18 98 wew. 140


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Komentarz
    Aby dodać komentarz musisz być zalogowany    

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2