Aktualnoœci


Splash! How Good Water Works  [2012-10-09]

Ambasada Stanów Zjednoczonych i ?ód? Design Festival zapraszajš na niezwyk?š wystaw? Splash! How Good Water Works. Sprowadzona ze s?onecznej Kalifornii specjalnie dla festiwalowej publiczno?ci interaktywna ekspozycja zwraca uwag? na ogrom litrów wody zu?ywanej codziennie przez przeci?tnego Kalifornijczyka. Zabawna scenografia za pomocš wydrukowanych kolorowych plansz, filmików czy d?wi?ków przedstawia 10 problemów a do nich 10 rozwišza?. Wszystko po to, aby widz móg? do?wiadczy? rzeczywistej i wirtualnej obecno?ci wody w produktach i us?ugach, z których korzysta ka?dego dnia, takich jak: steki, koszulki, ?arówki.
Splash! pokazuje w prosty, przyjazny, zabawny, ale i bardzo skuteczny sposób negatywny aspekt marnowania wody i sposoby jego zapobiegania. Ka?dy z Was z pewno?ciš odkryje tam proste rozwišzanie na oszcz?dzanie wody do wdro?enia w domu! Wystawa odb?dzie 18-28 pa?dziernika, Centrum festiwalowe, ul. Targowa 35. Zapraszamy!!
ród?o: www.lodzdesign.com


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Skomentuj

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2