Aktualnoœci


Nagrody za prace  [2010-03-19]

Mi?o nam zakomuniowa?, ?e trzy pierwsze prace w rakingu rysunków za miesišc marzec zostanš nagrodzone atrakcyjnymi upominkami ufundowanymi przez sklep ArtEquipment z materia?ami do twórczo?ci plastycznej. Nagrodami b?d? zestawy farb witra?owych w 10 kolorach.
O kolejno?ci w rakingu decyduje ilo?? zebranych g?osów za ca?y miesišc marzec.
Dzi?kujemy sponsorowi, m?odych artystów zach?camy do dalszej pracy, a odwiedzajšcych nasz portal do oddawania g?osów.


Zobacz pozostałe aktualnoœci


Skomentuj

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2