Aktualnoœci


Fabryka pomys?ów  [2010-01-12]

Wed?ug presti?owych bada? firmy Superbrands, LEGO jest najbardziej znanš markš w?ród zabawek a ósmš na ?wiecie. Wyprzedaz takie marki jak Nintendo, Disnej czy Mattel.

Koncepcje nowych produktów Lego rodzš si? w g?ównej kwaterze firmy, w du?skim mie?cie Billund. Grupa Lego utrzymuje jednak równie? specjalne placówki w Monachium, Barcelonie, Los Angeles i Tokio, których zadaniem jest ?ledzenie najnowszych trendów. Sztab projektantów Lego to 120 osób reprezentujšcych 15 ró?nych narodowo?ci. Wiele z nich ma wykszta?cenie plastyczne, ale wa?niejszym kryterium podczas rekrutacji sš praktyczne umiej?tno?ci.
Zobacz pozostałe aktualnoœci


Skomentuj

Galeria rysunków - najnowsze

Najnowsze opowiadania


Kontakt

Gulanty
pomoc@gulanty.pl

2