Ciekawe miejsca, do których warto pojechać z dziećmi

?ška  [Pi?kna]
Pi?kna ?šczka na której wida? cie?.  więcej

lilie  [ko?o mnie ]
obraz zrobiono w lecie zacze?o si? to tak:wsta?am w z?ym chumo?e by?y w ?nie same koszmary,lunkowa?am i gada?am sama do siebie i za chwile siostra idzie do mnie i mówi idziemy wszyscy na spacer ja si? zgodzi?am i ca?y czas do mamy mówie :mamo wracajmy eee.. odpowiad?a mama zrób lepiej zdj?cie przyrodzie ja nie chcia?am ale zrobi?am 5 ptakom i znalaz?m te lilie do szko?y mieli?myprzynie?? zdj?cia przyrody nikt nie przynius? a ja 10 dosta?am wielkie serce 5 6 plus i drugi plus ...  więcej

niebieskio-anielskie góry  [ blisko gór]
by? pi?kny poranek jak wsta?am to musielisimy sie ubrac niewiedzalam o co chodzi maialam urodziny pytam sie mamy mamo gdzie jedziemy a ona to niespodzianka pytam sie taty tato gdzie jedziemy a on to niespodzianka pytam sie brata gdzie jedziemy a on to niespodzianka pytam sie siostry sis gdzie jedziemy a ona to niespodzianka kiedy wyruszylisimy przez 2 godz. bylismy na miejsu mama powiedziala jestesimy na miescu mielisimy tam obwisko paczysimy na ptaki dodam zdiencie lili tylko ...  więcej

Park Zamków Jurajskich  [Podzamcze]
Na terenie Parku Zamków Jurajskich w miniaturze rodzice wraz ze swoimi ma?ymi pociechami mogš poznawa? histori? Szlaku Orlich Gniazd krok po kroku. Na ma?ych odkrywców czeka 16 modeli zamków jurajskich oraz plac zabaw z dmuchanym zamkiem, królewskš zje?d?alniš i piaskownicš. Do dyspozycji zwiedzajšcych przygotowano wypraw? szlakiem miniatur zamków i warowni jurajskich. Park znajduje si? w miejscowo?ci Podzamcze, nieopodal ruin Zamku Ogrodzienieckiego. Zobaczy? w nim mo?na ...  więcej

Kopalnia Soli  [Bochnia]
W deszczowy dzie? polecam odwiedzi? Kopalni? Soli w Bochni. Przej?cie trasš turystycznš (komory kieratowe, stajnia dla koni, kaplica ?w.Kingi) zajmuje ok. 2 godzin. Je?li doda? do tego sp?yw ?odziš w zalanej solankš komorze, pod ziemiš sp?dzicie godzin? d?u?ej. Atrakcyjny przejazd podziemnym metrem ? kolejkš, a tak?e 140 metrowa drewniana zje?d?alnia. Mo?na te? pogra? w pi?k? na hali sportowej. Gwarantuj?, ?e dzieciaki si? nie znudzš.  więcej

zachód s?o?ca  [Jaros?awiec]
mówi? wam ?e to by?o pi?kne  więcej

Miasteczo Western City  [?ci?gny k/Karpacza]
Miasteczko Western City ?ci?gny k/Karpacza. Weso?o, g?o?no i wiele atrakcji: strzelanie z ?uku, rzucanie dzidš i no?em, wyp?ukiwanie z?ota, jazda konna, uje?d?anie byka, p?ywanie ?odziš india?skš i ?.tak du?o tego jest, ?e nie sposób wymieni? wszystko. 5 ha powierzchni, ?wie?e powietrze i tylko trzeba zamówi? dobrš pogod? :). Oglšdali?my ?Napad na bank?, by?o g?o?no i bardzo realistycznie. Poza tym na terenie miasteczka odbywajš si? Mistrzostwa Polski w ?apaniu na lasso i mieli?my ...  więcej

Park Miniatur Zabytków Dolnego ?lšska  [Kowary k/ Karpacza]
A skoro ju? mamy jeden park miniatur to polecam tez drugi: Park Miniatur Zabytków Dolnego ?lšska. Mie?ci si? na terenie dawnej fabryki dywanów w Kowarach (niedaleko Karpacza). Zamki, zameczki, pa?ace, ko?cio?y, obserwatorium na ?nie?ce i najmniejsza miniatura na terenie kowarskiego parku ? wej?cie do Sztolni Rudy Uranu. Dzieci biegajš i nie wiedzš co pierwsze chcia?yby obejrze? :). Bilety kosztowa?y par? z?otych i jest tylu przewodników, i tyle grup, ?e ten park mo?na za jednym ...  więcej

Ogród Bajek   [Mi?dzygórze (Dolno?lšskie)]
Ogród Bajek le?y na wysoko?ci 780 m. n.p.m. W latach 20-tych XX wieku z korzeni, ga??zi oraz kory drzew powstawa?y ba?niowe postacie, altany, domki, zamki, pa?ace, wokó? których zasadzono wiele ozdobnych krzewów i kwiatów. W ogrodzie znajdujš si? liczne postacie z ba?ni i bajek. Jest tutaj m. in. Kubu? Puchatek, Pinokio,Krecik, Duch Gór, Ja? i Ma?gosia, Baba Jaga, Gargamel i Klakier, Kot w Butach, Kozio?ek Mato?ek, Kosza?ek Opa?ek, Bolek i Lolek oraz wiele, wiele innych. Znajdziemy ...  więcej

Podziemia kredowe  [Che?m (województwo lubelskie)]
Zabytkowa kopalnia kredy piszšcej stanowišca unikatowš pozosta?o?? górnictwa kredowego.Z?o?a kredy piszšcej znajdujš si? pod powierzchniš miasta.Jest to jedyna tego typu kopalnia w Polsce. Najwi?kszš atrakcjš dla dzieci podczas zwiedzania jest Duch Bieluch. Wynurza si? z mroku, a nast?pnie opowiada o tym jak straszy? z?odziei i poszukiwaczy skarbów. Na zako?czenie swoich opowie?ci obiecuje, ze spe?ni jedno ?yczenie wypowiedziane w ciemno?ci z r?kš po?o?onš na kredowej ?cianie ...  więcej

Legoland  [Gunzburg (Niemcy)]
Nazwa mówi sama za siebie..Raj dla dzieci.Wszystkie atrakcje wykonane z mniejszych i wi?kszych klocków.Karuzele, rollercoaster, programowane roboty, ?odzie, zabawy wodne-armatki, akademia budowania lego, park miniatur z elementami ruchomymi, kino 4-D i .....Trudno wszystko wymieni? tyle tego jest. Poza tym, na ka?dym kroku sš fantastyczne postacie z klocków wyglšdajšce jak prawdziwe. Rozrywka nie jest tania ale rado?ci dzieci zastšpi? si? nie da. Nasze dzieci, 8 i 10 lat, nie ...  więcej

S?owacki Raj  [Cingov (S?owacja)]
S?owacki Raj - to jest prawdziwy raj dla duszy. Warto jecha? by? zobaczy? te ?odwrócone góry? jak niektórzy nazywajš to miejsce. Wiele szlaków o ró?nym stopniu trudno?ci: pó?ki, ?a?cuchy, drabinki, drabiny, k?adki, potoki górskie i przepi?kne wodospady. Spotykali?my wiele dzieci w ró?nym wieku, które sobie fantastycznie radzi?y na szlakach. Nasze dzieci, 9 i 11 lat, na najtrudniejszych szlakach poradzi?y sobie lepiej ni? rodzice. I ten u?miech na ich twarzach mówi o wszystkim. ...  więcej

Puszcza Bia?owieska  [Bia?owie?a]
Puszcza Bia?owieska ?Polska wschodnia i raczej ma?o kto si? tam zapuszcza na wycieczki ale warto. Bia?owie?a niewielka miejscowo?? z du?ym zapleczem agroturystycznym. Warto tam zobaczy? Park Pa?acowy oraz Cerkiew p.w. ?w. Miko?aja Cudotwórcy, we wn?trzu znajduje si? kolorowy ikonostas wykonany z chi?skiej porcelany. Z wej?ciem do cerkwi mogš by? pewne problemy :-) ale warto by? wytrwa?ym i poczeka?. Najwi?kszš atrakcjš dla dzieci jest Muzeum Przyrodniczo ?Le?ne. Jest to multimedialne ...  więcej

Pa?ac w Kurozw?kach  [Kurozw?ki]
Kurozw?ki?..niewielka miejscowo?? w województwie ?wi?tokrzyskim ? po drodze do dziadków :-) . Warto tam ?wyskoczy?? w jaki? ciep?y dzie?. Mini-zoo i plac zabaw dla dzieci, przeja?d?ki bryczkš po zoo i zagrodzie bizonów. Zwiedzanie pa?acu z przewodnikiem a na obiad piecze? z bizona. Niestety nie pami?tam dok?adnie cen biletów ale nie by?y szokujšce. Nasze dzieci by?y bardzo zadowolone chocia? nie uda? si? nam zobaczy? wszystkich atrakcji :-( - mieli?my zbyt ma?o czasu. Zainteresowanych ...  więcej

Puszcza niepo?omicka  [Niepo?omice]
Nie wszyscy chyba wiedzš, ?e niedaleko Krakowa znajduje si? pi?kna, rozleg?a i malownicza Puszcza Niepo?omicka. Wspania?ym pomys?em na sp?dzenie weekendu jest wyprawa w te tereny z ca?a rodzinš. Ja szczególnie polecam wybra? si? tam z rowerami. A dla tych, którzy nimi nie dysponujš lub majš za ma?y samochód sš dobrze zaopatrzone wypo?yczalnie. My byli?my ca?š rodzinkš, najm?odszy cz?onek rodziny siedzia? w foteliku (za rower z fotelikiem nie ma dodatkowe op?aty, przynajmniej ...  więcej

Le?ny Park Niespodzianek  [Ustro?]
Zapraszam wszystkich i ma?ych i du?ych do Le?nego Parku Niespodzianek. Na olbrzymim terenie, w malowniczej okolicy rozcišga si? wielki park. Ogromna frajda dla dzieci to zwierz?ta na wolno?ci: jelenie, sarny, rozkoszne daniele. Jak ja tam by?am z dzieciakami mo?na by?o kupi? karm? i je karmi?, podchodzi?y i jad?y z r?ki. Park jest podzielony na ?cie?ki edukacyjne. Dla m?odszych dzieciaków jest aleja bajkowa czyli budki z ruchomš ekspozycjš postaci z bajek. Moich nie mog?am ...  więcej

Weso?e miasteczko  [Chorzów]
Weso?e Miasteczko w Chorzowie to chyba najwi?kszy tego typu obiekt w Polsce. Ja przynajmniej w wiekszym nie by?em. Przede wszystkim zaletš jest to, ?e ob?uga jest ca?kowicie polska i cywilizowana a nie dresy z zakazanymi mordami jak najcz??ciej to bywa w sezonowych miasteczkach. Ten lunapark istnieje ju? od dawna bo pierwszy raz by?em tam jako dziecko za czasów g??bokiej komuny. Tš pierwszš wizyt? zapami?ta?em bardzo mi?o wr?cz z pe?nš ekstazš jako niezmierzone obszary z ...  więcej

Palmiarnia  [Gliwice]
Ja chcia?abym zaprosi? Rodziców z Dzieciakami do naszej gliwickiej Palmiarni. Mie?ci si? we wspania?ym Parku Chopina, w którym cudnie ?wie?o-zielono jest wiosnš, ch?odno i cieni?cie latem, a jesieniš... najpi?kniej na ?wiecie. Osobi?cie uwa?am jednak, ?e do Palmiarni warto pój?? w ch?odny, ponury dzie?, mo?e i zimowy... Od razu wkracza si? w ?wiat ciep?a i egzotyki. Warto zobaczy? ro?liny, których w naszym klimacie spotka? nie mo?na... pe?no jest alejek,mostków, ?aweczek, na ...  więcej

Park Miniatur  [Inwa?d]
A ja chcia?am poleci? PARK MINIATUR w Inwa?dzie ko?o Wadowic. Jest to takie weso?e miasteczko, ale z funkcjš edukacyjnš i poznawczš. Oprócz wielu karuzel, samochodzików i tym podobnych atrakcji, które dzieci lubiš najbardziej mo?na pooglšda? zminiaturyzowane cuda architektury takie jak ?wištyni? Akropolu, Colosseum, Krzywš Wie?? w Pizie, Statu? Wolno?ci, Mur Chi?ski, Wie?? Eifflla, Big Bena, ?uk Triumfalny, Sfinksa, Bia?y Dom. Park jest urzšdzony na wielkim obszarze, tak, ?e ...  więcej


Dodaj kolejne miejsce

Galeria rysunków - najnowsze
Galeria prac plastycznych - najnowsze

Najnowsze opowiadania2