Polecane gry

Super Angelo

Jedna z najbardziej popularnych platformówek tym razem w nowej ods?onie. Idziemy do przodu, skaczemy, zbieramy skarby i walczymy z wrogami.

Kingdom Rush

Chronisz swoje królestwo przed hordami potworów. Wiele ciekawych etapów. Rozwój mocy pozwala na odpieranie coraz wi?kszych ataków.

Latajšce chomiki

Pozwól chomikowi lecie? najdalej jak to jest mo?liwe! Wysoko lub bardzo nisko, sam spróbuj, który sposób jest najlepszy. Masz pi?? szans, wykorzystaj je optymalnie!

Angry Birds

Uwolnij ptaki z klatek. Musisz ominš? mas? wszelakich przeszkód, które stanš nam na drodze. Wielopoziomowa zabawa na wiele godzin.

World Wars

Strategia turowa. Gra wojenna ale spokojnie mo?na poleci? wszystkim. Nasz cel to przej?cie wszystkich punktów na mapie.

Alt Shift

Twój przyjaciel zosta? porwany przez z?ego naukowca. Uwolnij przyjaciela, omijaj przeszkody, lub po prostu przekr?? obraz i znajd? wyj?cie z poziomu.

Papa Louie

Gra platformowa z kucharzem w roli g?ównej. Twoje zadanie to uwolni? swoich przyjació?. Po drodze musisz zbiera? monety i uwa?a? na gro?ne potwory.

Gra z ogniem

Klasyczna gra przypominajšca kultowego bombermana. Wysad? przeciwnika w powietrze, zanim on wysadzi Ciebie. Masz na to 2 minuty.

Farmer

W tej grze jeste? w?a?cicielem farmy. Musisz zadba? o swoje uprawy i o to, ?eby ca?e przedsi?wzi?cie dzia?a?o sprawnie!

Crazy Ball

Koszykówka duchów. Odbijaj pi?k? tak aby wpad?a do rury przeciwnika. Zdobšd? jak najwi?cej punktów i wygraj.

Fragger

Uproszczona wersja gry worms. Kilkadziesišt poziomów, a w ka?dym z nich musisz oczy?ci? plansz? z terrorystów przy pomocy granatów. Wcišga !!!

Bloon Tower Defence

Gra strategiczna polegajšca na rozbijaniu balonów tak aby ?adnen z nich nie uciek? z tunelu. Do dyspozycji masz pu?apki, które kupujesz za zdobyte z?oto.

Fancy Pants

Platformówka, przygody ludzika z kresek. Odnajd? drzwi aby przej?? do nast?pnego poziomu, po drodze uwa?aj na niebezpiecze?stwa.

Canyon Defence

Gra typu defence. ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e jest to wst?p do gier RTS dla dzieci. W tej grze musisz zniszczy? wroga zanim przejdzie przez Twojš lini? obrony

Bubble Strugle 2

Pomys? gry powsta? dawno temu. Sterujemy ma?ym diabe?kiem, który przy pomocy linki musi rozbija? kulki. Gr? urozmaicajš spadajšce dodatkowe gad?ety.

Pacxon

Pacman nowej generacji. Równie prosty jak pierwowzór ale du?o bardziej wcišgajšcy. Twoje zadanie to wype?ni? puste miejsca na planszy.

Tower Bloxx

Sterujesz d?wigiem i uk?adasz z bloków wie?? lub ca?e miasto. Zadanie nie jest ?atwe bo lina si? ko?ysze a budowla chwieje. Gra znana z telefonów komórkowych.

Chemik ryzyk

Gra dla najm?odszych. Polega na mieszaniu w ró?nej kolejno?ci tajemniczych sk?adników chemicznych. Ka?da kombinacja ma inne zako?czenie.

Hopper 2

Klasyczna platformówka, ?ywcem jak z komputerów 8-bitowych. Twoim zadaniem jest dotarcie na szczyt góry po gwiazd?!

Slammings

Co? takiego jak lemingi tylko ca?kowicie inne. Twoje zadanie to eliminacja potworków, które chcš doj?? do domu z niewinnymi robakami.


Galeria rysunków - najnowsze
Galeria prac plastycznych - najnowsze

Najnowsze opowiadania2