Opowiadania / Anegdoty (20)

adam
aaa
Morze o zachodzie s?o?ca

Bez nazwy

Historia
By?o sobie królestwo. Królestwo ubogie, lecz pi?kne. Zamieszkiwali je utalentowani na ró?ne sposoby. Królestwo zwa?o si? do?? dziwnie bo "gulanty", ale swym wn?trzem jednak przycišga?o. Na oczach Króla i Królowej ...
kilka ?artów cz.2
Stoi na dyskotece dwóch policjantów po s?u?bie: - Jak ty podrywasz te wszystkie dziewczyny? - Zaraz ci poka??. Podszed? do dziewczyny i mówi: - Wybierz liczb? od 1 do 10. - 5! - Gratuluj?, wygra?a?, ...
kilka skomplikowanych zada? cz.2

(1 komentarz)
Opowie?? o psie
Jest Wigilia.Gospodarz w?a?nie przypomnia? sobie , ?e przecie? na dworze jest jego pies , któremu przyda?aby si? miska wody i jedzenia. Wziš? wi?c stare naczynie , nala? do niego wody i da? kromk? chleba. ...
(10 komentarzy)
Improwizowany dowcip
Jest lato, wakacje, nadmorska miejscowo??, siedzimy w sma?alni ryb z dzie?mi, panuje mi?a wieczorna atmosfera. Jest kameralnie, ka?dy stolik zaj?ty jest przez turystów, nie ma niemców wi?c jest w miare cicho, ...
(5 komentarzy)
Bez nazwy
"Mamo, czy ty nie mog?aby? cz??ciej chodzi? na takie ?luby? - stajesz si? jaka? ?agodniejsza" stwierdzi? mój 13-sto letni syn, który po zako?czeniu roku szkolnego dosta? szlaban na wszystko, co tylko mo?liwe ...
(4 komentarze)
Bez nazwy
Mama do 3-letniej córci: Dobry jeste? numerek. Córcia: Samo dobry - bez numerek.
(4 komentarze)
Za du?o na g?owie
W drodze do przedszkola. Mama: Zabra?a? zwierzštka? Gabka: Uuu, zapomnia?am. Za du?o mia?am na g?owie. Mama: Czapk? mia?a? na g?owie. Gabka: Dobrze, ale czapka jest za du?a.
(2 komentarze)
Dzia?ki
Mamy z mamš i tatš dwie dzia?ki. Pierwsza tylko nasza to dzia?ka czipsowa. Druga, na której ro?linki ma te? dziadek to dzia?ka ze ?limakami. Dzia?ka czipsowa dlatego, ?e mamusia zawsze pozwala mi na niej ...
Zšb
Synka boli zšb: A?aaaaaa, ale po jakim? czasie ból mija, wi?c dobiera si? do s?odyczy. Mama: Jak ci co? tam wejdzie, to znowu ci? b?dzie bola?o. Córcia: Przecie? czekolada nie ma nóg.
(1 komentarz)
Kara
Moja córka nie chcia?a czyta? lektury, wi?c mówi? do niej: " Jak nie przeczytasz lektury zakaz grania na komputerze". Ona nic. Na drugi dzie?:"Ola czytasz?".Ola:"Noo, nie". "To pami?taj, bajek te? nie b?dzie ...
(4 komentarze)
Porzšdne dziecko
Jadšc z rodzinkš na wycieczk? mijali?my tzw. starš dzia?k?, której ju? nie odwiedzamy, zacz??am wspomina?. Starš dzia?k? pami?ta tylko córka, czteroletni synek ju? nie. Mówi?am, a pami?tasz Ola jak to..., ...
(2 komentarze)
Pytanie
Pewnego pi?knego dnia moja wtedy trzyletnia córka zada?a mi powalajšce pytanie: "Mamo, jak Ty by?a? ma?a to ?y?y jeszcze dinozaury?". Opowiada?am o tym zdarzeniu wszystkim znajomym. I jakie by?o moje zaskoczenie, ...
"Madagaskar"
Oglšdali?my program o hodowli wanilii i pad?y s?owa: wanilia jest sprowadzana z Madagaskaru. Na to córeczka: z której cz??ci? z jedynki czy dwójki?
(3 komentarze)
Przemoc
Moja córka jest drobnš, ma?š dziewczynkš. W wieku siedmiu lat przynios?a ze szko?y w dzienniczku takš uwag?: "Ola na przerwie bije koleg? poduszkš po g?owie". Kolega by? z trzeciej klasy.
(5 komentarzy)
Przeciš?enie.
Wraca?am ze szko?y z siedmioletnim wówczas Daw. Mój pierwszoklasista by? niewielkich rozmiarów, a na plecach d?wiga? nieproporcjonalnie du?y tornister. Weszli?my do sklepiku osiedlowego. Podczas gdy ja p?aci?am ...
(3 komentarze)
Mali koneserzy
Wybra?am si? z moim czteroletnim synkiem Tomkiem do kina na film "Król Maciu? Pierwszy". Zaj?li?my miejsca, Tomu? obok dziewczynki w mniej wi?cej jego wieku. Po kilkunastu minutach reklam rozpoczš? si? film. ...
(1 komentarz)
zobacz wszystkie...

Galeria rysunków - najnowsze
Galeria prac plastycznych - najnowsze

Najnowsze opowiadania2